Kültür
EĞİTİM VE KÜLTÜR

Eğitimin Tarihi Gelişimi

   Meşrutiyetten önce Trabzon'da eğitim kuruluşu olarak 8 medrese, öğretim süresi 4 yıl olan 5 ilkokul, 1 Sanat Yurdu, 1 Askeri Rüştiye İdadi ve 1 Darülmuallimin vardı. Aynı tarihlerde İmarette ve Ortahisar'da 2 de kitaplık bulunmaktaydı.

   Önceleri olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de Trabzon, Karadeniz Bölgesinin eğitim ve öğretim yönünden en gelişmiş İlidir. Bugün ana okulundan Üniversiteye dek çeşitli öğrenim kuruluşlarının bulunduğu İlimizde halk, eğitim ve öğretime büyük ilgi göstermektedir.

   ilköğretim

   İlimizde 801 (5'i özel 511 faal ve 290 taşımalı eğitim) ilköğretim okulu ve bunların 4.192 dersliği ve 110.715 örencisi mevcut olup, bu okullarda 5.251 (2.185 branş, 3.606 sınıf öğretmen) mevcuttur.

   Taşımalı okul sayısı 290, taşıma merkezi sayısı 149, taşınan yerleşim birimi sayısı 140'dyr. İlköğretim okullarında 15.769 taşımalı öğrenci mevcuttur.

   ilköğretim okullarında bir öğretmene 21, bir dersliğe de 26 öğrenci düşmektedir.

   Ortaöğretim

   Lise ve Dengi okul sayımız 87'dir. Bu okulların 1.175 dersliği, 30.692 öğrenci mevcut olup, Lise ve dengi okullarda 2.169 branş öğretmeni vardır. Bir öğretmene 15, bir dersliğe de 28 öğrenci düşmektedir.

 

İlimizdeki Lise ve Dengi Okullar

 


 

 

Okul Türü:

Adedi

 
 

Genel Lise

23

Anadolu Lisesi

5

Fen Lisesi

1

Akşam Lisesi

1

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

1

Anadolu Öğretmen Lisesi

2

Çok Programlı Lise

10

Endüstri Meslek Lisesi

4

Teknik Lise

2

Anadolu Teknik Lisesi

2

Kız Meslek Lisesi

4

Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Olgunlaşma Enstitüsü

2

Ticaret Lisesi

5

Anadolu Ticaret Lisesi

1

 
 

Okul Türü:

Adedi

 
 

İmam hatip Lisesi

12

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4

işitme Engelliler Çok Prog. Lisesi

1

Anadolu Dış Tic. Meslek Lisesi

1

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

1

Özel Lise

3   Yükseköğretim

   2 Aralık 1963 tarihinde öğretime açılan Karadeniz Teknik Üniversitesi 1966 yılında bugünkü kampüsüne taşınmıştır. KTÜ' nün 7'si (Orman Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi) İlimiz sınırları içinde, toplam 16 Fakültesi mevcuttur. Diğerleri Ordu Ziraat Fakültesi, Giresun Eğitim Fakültesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Gümüşhane Mühendislik F fakültesi, Ünye İktisat Fakültesi, Rize İlahiyat Fakültesi, Giresun fen-Edebiyat Fakültesi, Rize Fen-Edebiyat Fakültesi ve Rize Eğitim Fakültesi dır.

   Ayraca 7'si Alimiz synyrlary içinde olmak üzere toplam 14 tane Yüksek Okul, Üniversiteye bağlı olarak eğitim vermektedir. Üniversite bünyesinde Fen Bilimleri, sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler araştırma Enstitüleri bulunmaktadır. Bütün bu birimlerde toplam 30.852 (20.577'si İlimizde) örenci, 1.647 öğretim elemanı (1.323'ü İlimizde) bulunmaktadır.

   Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait İlimizde KTÜ Kampusu içerisinde Trabzon Yurt Müdürlüğünün 4'er katlı 830 kişilik 4 adet, şehir merkezinde 1'i kiralık 2 adet 386 kişilik ve Sürmene ilçesinde 250 kişilik, yine Akçaabat ilçesinde Fatih Yurt Müdürlüğünün 5 adet 4'er katlı 1.852 öğrenci kapasiteli yurdu mevcuttur.


   Basın ve Kitapevleri


   İlimizde günlük, haftalık, onbeş günlük, Aylık, iki aylık ve 3 aylık olarak yayınlanan gazete sayısı 33'dür. Bunlardan siyasi nitelikli olanların 3'ü günlük, 4'ü haftalık, 4'ü 15 günlük, 19'u aylık, 2'si 2 aylık ve 1'i de 3 aylıktır. Ayrıca İlimiz merkezinde (Siyasi, müzik, kültür, sanat ve turizm niteliğinde) yayınlanan 32 dergi bulunmaktadır.

   24 halk, 1 çocuk kütüphanesinin bulunduğu Alimizde, halk kütüphanelerinde 153.898, çocuk kütüphanelerinde de 7.901 kitap mevcuttur.


   Sinemalar

TV'nin yurt sathına yayılmıştır olması sinemaya ilgiyi azalmıştır. Buna rağmen, İl merkezinde 2 adet sinema vardır. Ayrıca İlimizde 450 kişi izleme kapasiteli salona sahip Devlet Tiyatrosu mevcuttur.