Coğrafya
COĞRAFİ KONUM

4685 Km² yüzölçümüne sahip olan Trabzon topraklarının %30'u dağlık, %60'ı kıyıdan içeriye doğru gittikçe yükselen ve ortalama 25-30 metre arasında değişen bir eğilim gösteren alanlar biçimindedir. Ancak %10'u düzlük olan İl toprakları genellikle engebelidir. İl sınırları içersinde Kemer (2.856 m), Kastan (2.500 m.), Çakırgöl (3.063 m.), Zigana (2.536 m.), ve Horos (2.396 m.) dağları yer alır.

   Yumuşak bir deniz iklimi hakimdir. En sıcak ay ortalaması 23 C ( Ağustos), en soğuk ay (Şubat) ortalaması 7 C dir. Ortalama yağış miktarı metrekareye 830 mm. dir. Yılda 51 gün açık, 174 gün parçalı bulutlu ve 140 gün de kapalı olarak geçmektedir.
 

   KARAYOLLARI 

   Halen İlimizde 236 km. devlet yolu, 385 km. de İl yolu bulunmaktadır. Devlet yollarının 73 km. beton asfalt, 126 km'si asfalt sathi kaplama, 37 km'si de stabilizedir. İl yollarının ise; 16 km'si beton asfalt, 272 km'si asfalt sathi kaplama, 85 km'si stabilize ve 12 km.si toprak yoldur. Buna göre; Devlet yollarının % 84'ü İl yollarının da % 75'i asfalt kaplamadır.


   Karayollarının Durumu:
   İlimizdeki yol uzunluğu ve asfalt yüzdeleri yukarıdaki tablo incelemesinde de görüldüğü üzere, Türkiye geneline oranla düşük görülmesine rağmen, km2 'ye düşen yol miktarı açısından da bir hayli yüksektir. 

   KÖYYOLLARI

   Türkiye'de köy yolu ağı toplamı 291.217 km. olup, iller sıralamasında Trabzon 10.756 km. lik köy yolu ağıyla ilk sırayı almaktır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ve 19 gruba ayrılan İllerden 11. gurupta yer alan 6 İlin (Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize) toplam yol ağı 31.335 km. dir. Bu rakam diğer grupların ilk sırasını oluşturmaktadır. Sadece İlimiz köy yolu ağı 9. gruptaki İllerin toplam yol ağından fazladır. (Örnek: Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir İllerinin yol ağı toplamı 10.873 km. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak İllerinin yol ağı toplamı da 11.548 km. dir.)

   Bu durum, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde yıllardır sorun olmaya devam eden köy yolları için özel bir proje uygulamasının gerektiğini ortaya koymaktadır.

   10.756 km. lik köy yolu ağının 7.091 km.si stabilize, 1.941 km.' si tesviye, 780 km. si hamyol ve 944 km. si beton ve asfalttır.

   Bölgemizin iklim şartları ve arazinin topografik yapısı dikkate alındığında, köy yollarında kalıcı bir yol yapımı için beton ve asfalt yol yapımına hız verilmesi büyük önem arzetmektedir. 


   HAVAYOLLARI

   Hava ulaştırması bakımından Doğu Karadeniz Bölgesi sadece Trabzon'da bir Hava Limanına sahiptir. Önceleri 1.572x30 mt. ebadındaki küçük bir pist ile hizmet veren Hava Limanı, bu piste paralel olarak inşa edilen ve 1987 yılında hizmete giren 2.640x45 mt. boyutlarındaki yeni pist ile uluslararası hava trafiğine açıktır. Yeni inşaa edilen dışhatlar terminal binası ise 18.05.1998 tarihinde hizmete verilmiştir.


 

2001 Yılı Sonu İtibariyle Uçak Trafiği (Giriş-Çıkış)
  Dışhat Uçak Trafiği   986
  İçhat Uçak Trafiği   3.908
       
2001 Yılı Sonu İtibariyle Yolcu Trafiği
  İçhat Gelen Yolcu Sayısı   179.035
  İçhat Giden Yolcu Sayısı   179.225
  Dışhat Gelen Yolcu Sayısı   26.728
  Dışhat Giden Yolcu Sayısı   27.589
       
2001 Yılı Sonu İtibariyle Gelir Durumu  
 
TL
2.452.825.103.353  
 
$
889.559  


   DENİZYOLU

   Doğu Karadeniz Bölgesinde ilk liman 1946-54 yılları arasında Trabzon'da inşa edilmiştir. 3.5 milyon ton/yıl yükleme-boşaltma kapasiteli Trabzon Limanı, Sovyetler Birliğinin dağılması sonucu ortaya çıkan B.D.T ülkeleri ile özellikle bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinin, Baltık-Karadeniz (Ren-Tuna) su yolu projesinin yıllar sonra gerçekleşmesiyle de küreselleşen dünya ticaretinin batı ile doğu arasında gelişmesini sağlayacak " Transkafkasya " koridorunda dünyaya açılmakta olan önemli kapılarından biridir.

   Bu nedenle, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Trabzon Limanının acil çözüm bekleyen sorunlarına ivedilikle eğinilerek yeterli ve güçlü kılınması, ülke ve bölge ekonomisinin canlandırılmasında önemli etken olacaktır.

   2001 yılı itibariyle limandaki yolcu trafiği 13.003 gelen, 17.249 giden yolcu olmak üzere toplam 30.252 dir.