Ekonomi
EKONOMİK DURUM

    Ekonomik Hayatın Tarihi Gelişimi

   1750'lerden itibaren, özellikle 19. yüzyıl boyunca gelişen Avrupa Sanayii, yakın doğu ile ticari ilişkilerinin büyümesi ve ticaret hacminin artması, İran Transit Yolunun da başlangıç noktasında bulunan Doğu Karadeniz'in bu büyük ve önemli kapısı Trabzon'da ekonomik ve sosyal gelişmeye yol açmıştır. Bunun sonucu olarak Trabzon, Osmanlı döneminde (1868) Vilayet haline getirilmiştir.

   Trabzon kültürel ve sosyal yönden gelişmiş olmasına rağmen, arzulanan ekonomik gelişmeyi sağlayamamıştır. İlin ekonomisi halen tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır; nüfusun % 55'i bu faaliyetlerde elde edilen gelirlerle geçimini sağlamaktadır. Ticaret, sanayi, el sanatları, taşımacılık, inşaat ve diğer hizmetler alanında istihdam edilenler ise nüfusun % 45'ini oluşturmaktadır.

   Trabzon'da toplam üretim içinde katma de?erin payı % 59, girdi payı ise % 41'dir. Trabzon'da girdi oranları Türkiye geneline göre kıyasla daha yüksektir. Bu durum maliyetlerin yükselmesi sonucunu doğurmaktadır.


   Gelir Durumu

   2004 yılı sonu itibariyle ilimizde bulunan vergi mükellefinin vergi türlerine göre sayıları aşağıda sunulmuştur.

 

    Mükellef Sayıları  
Kurumlar Vergisi :   4.274  
       
Gelir Vergisi :   34.213  
       
Katma Değer Vergisi(Gerçek) :   17.187  


   Vergilerin Tahakkuk-Tahsilat Durumu

   Vergi Gelirleri Toplamı :

01.01.2004-31.12.2004  
Türü Tahakkuk Tahsilat Ths.Nis%
Gelir V 162.763.992.050 150.002.555.850 92
Kur.V. 16.480.098.350 14.100.802.350 86
K.D.V 56.020.518.700 44.223.637.150 79
Diğer Ver.. 159.410.223.050 148.656.063.750 93
TOPLAM 394.674.832.150 356.983.059.100 90
Vergi Dışı Gel 69.569.241.400 47.539.798.750 68
TOPLAM 464.244.073.550 404.522.857.850 87

 

   BANKALAR

   İlimizin eskiden beri bir ticaret merkezi olması nedeniyle bankaların kuruluşu da eski tarihlere dayanır. 1926 yılında Ziraat Bankası, 1928 yılında da Türkiye İş Bankası ve Osmanlı Bankası açılmıştır. Bugün İlimizde 21 banka mevcut olup, bu bankaların bazılarının ilçelerimizdeki şube sayısı 32'dir.