Telefon Rehberi
  Trabzon Alan Kodu    0462
Defterdarlık İletişim:
   
Defterdar
Alan Kodu
sekreter
Fax
 
462
230 20 43
230 20 76
230 20 86
 
   
Defterdar Yardımcısı
 
Fax
     
 
230 20 45
 
230 20 86
 
 
 
   
Personel Müdürlüğü
Müdür
Fax
 
Servis
Servis
230 20 87
 
 
230 20 88
 
 
 
Muhasebe Müdürlüğü
Alan Kodu
Santral
 
Fax
462
230 20 46-47
 
230 20 83
 
 
Milli Emlak Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
Servis
462
230 20 75
230 20 78
230 20 73
 

 
Muhakemat Müdürlüğü
Müdür
Avukatlar
Fax
Servis
2302080
 2302081
230 55 39
230 20 81
 
 
Akçaabat Mal Müdürlüğü
Müdür
Muh.servisi
Fax
Mil.Emlk.servisi
228 10 78
228 38 38
228 10 78
228 15 92
 
 
Araklı Mal Müdürlüğü
Müdür
Muh.servisi
Fax
 
721 67 34
721 67 60
721 67 62
 
   
Arsin Mal Müdürlüğü
Müdür
Servis
Fax
 

711 30 32

711 30 46
711 31 33
 
 
 
Beşikdüzü Mal Müdürlüğü
  Müdür
Muh.Servisi
Fax
 
871 20 05
871 20 06
871 20 05
 
 
 
Çarşıbaşı Mal Müdürlüğü
Müdür
Santral
Fax
 
821 35 09
-
821 21 76
 
 
 
Çaykara Mal Müdürlüğü
Müdür
Muh.Servisi
Fax
 
616 28 73
616 10 94
616 10 40
 
 
 
Dernekpazarı Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
 
462
681 25 15
681 24 34
 
 
 
Düzköy Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
Muh.servisi
462
811 23 86
811 23 72
811 23 73
 
 
Hayrat Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
 
462
691 14 40
691 34 45
 
 
 
Köprübaşı Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
Muhs.servisi
462
671 47 01
671 47 01
671 47 03
 
 
Maçka Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
Muhs.Servisi
462
512 34 96
512 10 29
512 37 18
 
 
Of Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax

Muh.servisi

462
771 51 40
771 51 40
771 51 41
 

 
   
Sürmene Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
muh.servisi
462
746 10 36
746 10 36
746 18 36
 
 
Şalpazarı Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
Muh.Servisi
462
891 34 79
891 34 79
891 12 87
 
 
Tonya Mal Müdürlüğü
Alan Kodu
Müdür
Fax
Muh.servisi
462
881 30 70
881 30 70
881 30 92
 
Müdür
Mill.Emlk
Fax
Muh.Servisi
841 50 17
841 53 39
841 53 13
841 50 47
Vakfıkebir Mal Müdürlüğü
Yomra Mal Müdürlüğü
Müdür
Mil.Emlk.
Fax
Muhs.Servisi
341 10 10
341 11 54
341 10 09
341 50 20